Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khuyên chuyên môn về việc thay thế tuyến cầu Phước An qua sông Cái Mép - Thị Vải trong cuộc họp dưới sự chủ trì của hai Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bà Rịa - tỉnh Vũng Tàu và Đồng Tỉnh Nai.

Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai
Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai
Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai
Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

Portcoast - 20/03/2020

Vào ngày 20/03/2020, Portcoast và Công ty Kỹ thuật năng lượng Huadong ...

Cuộc họp với HuaDong về dự án điện gió Trà Vinh

Portcoast - 19/03/2020

Ngày 19 tháng 03, Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo...

Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu hành chính BRVT - 16/03/2020

Ngày 16 tháng 03, Portcoast đã gặp gỡ và thuyết trình với Chủ tịch PC ...