Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu

13/03/2020

Ngày 16 tháng 03, Portcoast đã gặp gỡ và thuyết trình với Chủ tịch PC Bà rịa - Vũng Tàu và các phòng ban liên quan tại văn phòng PC BRVT cho Cảng Du thuyền Quốc tế Vũng Tàu.

Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Xác định vị trí mốc tọa độ ở công trường SAPT

SAPT - 13/03/2020

Đội kỹ sư Portcoast đã có mặt tại dự án Cảng SAPT tại thành phố Karach...

Họp tại Bộ Giao thông về Cảng Cà Ná

Bộ Giao Thông - 09/03/2020

Ngày 9 tháng 3, Ông Phạm Anh Tuấn có cuộc gặp gỡ với Bộ giao thông để ...

Các nhà đầu tư Úc ghé thăm Portcoast

Portcoast - 09/03/2020

Các nhà đầu tư Úc có chuyến thăm Portcoast để gặp gỡ và trao đổi cho v...