Cảng Hutchison Ajman New Port

Chủ đầu tư: Hutchison Ajman International Terminals Limited - F.Z.E.

Nhà tư vấn: Halcrow International Partnership, Dubai Branch.

Vị trí: Ajman, Các tiểu vương quốc Ả Rập.

Dịch vụ tư vấn:

  • Thu thập số liệu.
  • Thẩm tra thiết kế và dự toán.
  • Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu hạng mục đê chắn sóng, vũng quay tàu, cầu cảng thuộc dự án Nghiên cứu phát triển cảng Ajman.
Cảng Hutchison Ajman New Port

Hình ảnh dự án