PORTCOAST Hình tập thể nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION
ISO 9001: 2015

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) là doanh nghiệp hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với mã số doanh nghiệp 0303592115 ngày 23/12/2004 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28/02/2022.

Tên giao dịch quốc tế là: "PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION"

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty là 132 tỷ đồng (vốn nhà nước chiếm 0%). Ngày 30/07/2004, Portcoast đã được AFAQ-AFNOR International (Cộng hòa Pháp) và Tổ chức IQNET cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000, phiên bản 2008 vào tháng 11 năm 2010 và phiên bản 2015 vào tháng 09 năm 2018.

Portcoast hiện có trên 160 cán bộ công nhân viên bao gồm 11 Tiến sĩ khoa học, 15 Thạc sĩ kỹ thuật và trên 130 kỹ sư, kỹ thuật viên thuộc các ngành cảng, công trình biển và đường thủy, kỹ thuật cầu, đường bộ, khảo sát địa hình - địa chất - thuỷ hải văn, kinh tế v.v. được đào tạo trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức của Portcoast bao gồm các đơn vị như sau:

Sơ đồ tổ chức PORTCOAST