PORTCOAST Hình tập thể nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION
ISO 9001: 2015

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) là doanh nghiệp hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với mã số doanh nghiệp 0303592115 ngày 23/12/2004 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28/02/2022.

Tên giao dịch quốc tế là: "PORTCOAST CONSULTANT CORPORATION"

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty là 132 tỷ đồng (vốn nhà nước chiếm 0%). Ngày 30/07/2004, Portcoast đã được AFAQ-AFNOR International (Cộng hòa Pháp) và Tổ chức IQNET cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000, phiên bản 2008 vào tháng 11 năm 2010 và phiên bản 2015 vào tháng 09 năm 2018.

Portcoast hiện có hơn 220 nhân viên, bao gồm 15 Tiến sĩ khoa học, 36 Thạc sĩ Kỹ thuật và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, và hơn 150 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư và kỹ thuật viên chuyên môn về các lĩnh vực như cảng, công trình ven biển và đường thủy, cầu, đường, địa chất, địa hình, thủy văn, môi trường, điện-điện tử, cấp thoát nước, kinh tế, tài chính, quản lý kinh doanh và trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều hơn nữa, với sự đào tạo từ cả trong nước và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức của Portcoast bao gồm các đơn vị như sau:

Sơ đồ tổ chức PORTCOAST