Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT)

Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Cảng Container Quốc Tế Cái Lân (Liên doanh giữa SSA Marine (Mỹ) - Vinalines - Cảng Quảng Ninh).

Vị trí: Cái Lân - Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Quy mô: Cảng CICT gồm bến số 2, 3, 4 tiếp nhận tàu 50.000 DWT, đường vào Cảng, Kè bảo vệ bờ, nạo vét khu nước và các hạng mục công trình xây dựng khác.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình trên bờ và dưới nước.
  • Khảo sát địa chất.
  • Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở và Lập báo cáo ĐTM.
  • Thiết kế bản vẽ thi công.
  • Lập Hồ sơ thầu.
  • Quản lý dự án và Giám sát thi công xây dựng.
Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT)

Hình ảnh dự án