PORTCOAST Doanh nghiệp bền vững

DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Văn hóa ứng xử

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) được cổ phần hóa từ năm 2004 từ một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đến năm 2006 Portcoast trở thành doanh nghiệp tư nhân và vốn nhà nước chiếm 0%. Portcoast là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn Cảng - Công trình biển và Chuyển đổi số lĩnh vực AEC (Architecture, Engineering & Construction) trong khu vực Đông Nam Á.

Từ khi thành lập đến nay Portcoast là một trong những công ty tư vấn của Việt Nam chưa hề vướng vào các cáo buộc như: Công trình kém chất lượng dẫn đến sự cố, tham nhũng, hối lộ, gây ô nhiễm môi trường…

Chính sách phúc lợi giành cho Nhân viên công ty, Môi trường làm việc của công ty, Quan hệ giữa các Thành viên công ty và với Cộng đồng Xã hội bên ngoài có thể nói là hình mẫu của một doanh nghiệp bền vững ở Việt Nam. Portcoast và toàn thể nhân viên hiểu được trách nhiệm đối với xã hội và được hướng dẫn chặt chẽ về các giá trị của sự liêm chính, trung thực, tin cậy, trách nhiệm và công bằng. Bộ Quy tắc Ứng xử được ban hành là một tiêu chuẩn bắt buộc nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn hành động đúng đắn, công bằng, có trách nhiệm và đạo đức vì lợi ích của Portcoast, nhân viên và đối tác kinh doanh.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, các kênh xã hội của các trường Đại học, Portcoast là đơn vị có trách nhiệm.

Để đạt được các thành quả trên là do Portcoast có một nền văn hóa dựa trên những nguyên tắc đạo đức kinh doanh và những truyền thống tốt đẹp của người Việt. Toàn thể Nhân viên của Công ty từ lãnh đạo cấp cao nhất tiếp tục giữ gìn Văn hóa công ty.

Portcoast cam kết duy trì một môi trường nơi nhân viên cảm thấy thoải mái khi đặt ra câu hỏi, đóng góp ý kiến hoặc báo cáo về các vấn đề đang gặp phải. Chúng tôi nỗ lực nhằm tôn trọng và linh động với sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt là phong tục và văn hóa địa phương của mọi quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh.

Portcoast ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử (có cập nhật năm 2022) để toàn bộ các thành viên công ty thực hiện.

Bộ Quy tắc ứng xử