Cảng Myanmar Internation Terminals Thilawa (MITT)

Chủ đầu tư: Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Nhà thầu: China Habour Engineering Co. (CHEC).

Vị trí: Yangon, Myanmar

Dịch vụ tư vấn:

  • Kiểm định kết cấu cầu cảng hiện hữu Cảng MITT (Phân đoạn S6 & S7): Cọc, Dầm, Bản, Bản mặt cầu cảng, Bích neo và Hệ thống đệm v.v;
  • Xác định tải trọng của cầu cảng.
  • Detailed design for additional tie-down for new quay cranes & RTG cranes
  • Thiết kế hệ thống Tie Down cho hệ thống Cẩu và RTG mới của cảng MITT.
Cảng Myanmar Internation Terminals Thilawa (MITT)