Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (Liên doanh gồm APMT - Công ty thuộc Tập đoàn Maesk của Đan Mạch, Vinalines và Cảng Sài Gòn)

Vị trí: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Quy mô: 48ha, Container berths: 2, Quay length: 600m, Containerships with load up to 160,000 - 200,000DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình trên bờ và dưới nước.
  • Khảo sát địa chất.
  • Lập báo cáo NCKT và Thiết kế cơ sở; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Thiết kế bản vẽ thi công; Lập hồ sơ thầu.
  • Quản lý dự án và Giám sát thi công xây dựng.
  • Chạy mô hình toán; Mô phỏng buồng lái và Lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải.