Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Chủ đầu tư: Công Ty CP Thanh Yến Vân Phong.

Vị trí: Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Quy mô: Độ sâu khu nước là 11m, cầu tàu dài 234m và rộng 3m5 cho tàu trọng tải đến 70.000 DWT.

Dịch vụ tư vấn:

  • Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất.
  • Lập mô hình chạy tàu.
  • Lập báo cáo NCKT & Thiết kế cơ sở; Lập báo cáo ĐTM.
  • Lập kế hoạch chi tiết.
  • Thiết kế bản vẽ thi công và tính toán phân tích nền móng.
  • Tư vấn giám sát thi công.