Xác định vị trí mốc tọa độ ở công trường SAPT

13/03/2020

Đội kỹ sư Portcoast đã có mặt tại dự án Cảng SAPT tại thành phố Karachi, Pakistan, để tiến xác định vị trí các điểm tọa độ phục vụ cho công tác quét laser 3D.

Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks
Going to SAPT site to locate the position of the benchmarks

Họp tại Bộ Giao thông về Cảng Cà Ná

Bộ Giao Thông - 09/03/2020

Ngày 9 tháng 3, Ông Phạm Anh Tuấn có cuộc gặp gỡ với Bộ giao thông để ...

Các nhà đầu tư Úc ghé thăm Portcoast

Portcoast - 09/03/2020

Các nhà đầu tư Úc có chuyến thăm Portcoast để gặp gỡ và trao đổi cho v...

Portcoast sở hữu thêm máy quét laser Leica RTC360 thứ 4

Portcoast - 09/03/2020

Máy quét Laser Leica RTC360 3D thứ tư vừa được chuyển đến PORTCOAST...