Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

20/03/2020

Vào ngày 20/03/2020, Portcoast và Công ty Kỹ thuật năng lượng Huadong đã ký kết hợp đồng về việc khảo sát thủy văn cho dự án Điện gió ngoài khơi tỉnh Trà Vinh.

Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering
Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering
Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering
Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

Cuộc họp với HuaDong về dự án điện gió Trà Vinh

Portcoast - 19/03/2020

Ngày 19 tháng 03, Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo...

Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu hành chính BRVT - 16/03/2020

Ngày 16 tháng 03, Portcoast đã gặp gỡ và thuyết trình với Chủ tịch PC ...

Xác định vị trí mốc tọa độ ở công trường SAPT

SAPT - 13/03/2020

Đội kỹ sư Portcoast đã có mặt tại dự án Cảng SAPT tại thành phố Karach...