Cuộc họp với HuaDong về dự án điện gió Trà Vinh

19/03/2020

Ngày 19 tháng 03, Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo sát thủy văn cho dự án điện gió Trà Vinh.

Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo sát thủy văn cho dự án điện gió Trà Vinh
Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo sát thủy văn cho dự án điện gió Trà Vinh
Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo sát thủy văn cho dự án điện gió Trà Vinh

Họp với Chủ tịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu hành chính BRVT - 16/03/2020

Ngày 16 tháng 03, Portcoast đã gặp gỡ và thuyết trình với Chủ tịch PC ...

Xác định vị trí mốc tọa độ ở công trường SAPT

SAPT - 13/03/2020

Đội kỹ sư Portcoast đã có mặt tại dự án Cảng SAPT tại thành phố Karach...

Họp tại Bộ Giao thông về Cảng Cà Ná

Bộ Giao Thông - 09/03/2020

Ngày 9 tháng 3, Ông Phạm Anh Tuấn có cuộc gặp gỡ với Bộ giao thông để ...