Đẩy mạnh ứng dụng BIM trong xây dựng

Theo sggp.org.vn, 16/05/2019

Ngày 15-5, Bộ Xây dựng - Cục Công tác phía Nam - phối hợp với Trường Đại học quốc gia TPHCM - Đại học Bách Khoa tổ chức hội thảo “Ứng dụng BIM trong hoạt động xây dựng. Portcoast là một trong những đơn vị tài trợ và có báo cáo trong hội thảo

Đọc thêm

Logistics chưa xứng tầm

Theo sggpnews.org.vn, 04/03/2019

ĐBSCL là vùng xuất khẩu hàng hóa nông sản và cũng là vùng nhập khẩu hàng hóa, thiết bị quy mô lớn. Thế nhưng, hiện nay, hoạt động logistics tại ĐBSCL chỉ mới trong giai đoạn đầu của phát triển, chưa phát huy đầy đủ vai trò để góp phần thúc đẩy sản xu...

Đọc thêm