Chuyển đổi số, không ai đứng ngoài xu thế

By VLR - 07/10/2022

Thế giới đang đứng trước tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với nền tảng là công nghệ số, đang chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Ở Việt Nam, trong lĩnh vực GTVT, trước hết là vận tải (đường bộ, hàng không) đã đi ...

Đọc thêm

Làm rõ cơ sở pháp lý quy hoạch cảng thủy nội địa

Theo baobariavungtau.com.vn - 22/09/2022

Ngày 22/9, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đầu kỳ đồ án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành GT-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 về hạng mục đường thủy nội địa (TNĐ).

Đọc thêm

Khi sự chính xác làm bạn hài lòng

Theo Trimble Geospatial - 14/04/2022

Việc gắn hệ thống lập bản đồ di động của Trimble trên một chiếc thuyền đã giải quyết được vấn đề khi quét cơ sở hạ tầng không thể tiếp cận

Đọc thêm

Giảng viên đến doanh nghiệp nghiên cứu khoa học

Theo VnExpress- 15/02/2022

Theo Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn Portcoast, các giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên được cử đến Portcoast để tham gia các dự án nghiên c...

Đọc thêm