Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

UBND và Sở GTVT tỉnh BRVT, 15/05/2020

Trình bày quy hoạch Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại Ủy ban nhân dân và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Ông Tuấn - Phó Giám đốc DOT trình bày với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Ông Phạm Anh Tuấn trình bày với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ
Ông Phạm Anh Tuấn trình bày với Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Portcoast - 12/05/2020

Portcoast đã có cuộc họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn...

Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná

UBND tỉnh Ninh Thuận - 08/05/2020

Họp và trình bày với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và c...