Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná

UBND tỉnh Ninh Thuận - 08/05/2020

Họp và trình bày với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các bên liên quan tại văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung cảng nhập LNG cho Dự án Trung tâm điện lực Cà Ná vào Quy hoạch Cảng biển Cà Ná tại Việt Nam.

Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Ứng dụng Thực tế ảo tăng cường (AR) bằng Unity Reflect - Chế độ Ngoại tuyến trong công tác Quy hoạch cảng
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Ông Đoàn Văn Hậu và Ông Trương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trải nghiệm thực tế ảo qua mô hình BIM 3D của cảng Cà Ná
Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná
Hai Phó Chủ tịch trao đổi với Ông Pham Anh Tuấn, Tổng giám đốc của Portcoast về ứng dụng của kĩ thuật Scan - to - bim trong việc bảo tồn công trình di sản

Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020

Portcoast, 29/04/2020

Vào ngày 29 Tháng Tư năm 2020, đại hội cổ đông thường niên của Portcoa...

Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất

Portcoast - 08/04/2020

Nghiêm túc thực hiên chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ...

Portcoast đã tiến hành một số thử nghiệm với Leica RTC360 và Faro S350-A

Portcoast - 02/04/2020

Trung tâm BIMLab của Portcoast đã thực hiện thử nghiệm về độ chính xác...