Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020

Portcoast, 29/04/2020

Vào ngày 29 Tháng Tư năm 2020, đại hội cổ đông thường niên của Portcoast đã được tổ chức ở tòa nhà Portcoast ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội được tổ chức cùng các cổ đông trong không khí nồng ấm như một gia đình.

Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020
Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020
Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020
Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020

Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất

Portcoast - 08/04/2020

Nghiêm túc thực hiên chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ...

Portcoast đã tiến hành một số thử nghiệm với Leica RTC360 và Faro S350-A

Portcoast - 02/04/2020

Trung tâm BIMLab của Portcoast đã thực hiện thử nghiệm về độ chính xác...

Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khu...