Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất

Portcoast - 08/04/2020

Nghiêm túc thực hiên chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các kỹ sư tuân thủ quy định về giữ khoảng cách 2 m và đeo khẩu trang y tế trong khi làm việc tại hiện trường. Các kỹ sư thay phiên thực tập sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360).

Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất
Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất
Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất
Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất
Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất

Portcoast đã tiến hành một số thử nghiệm với Leica RTC360 và Faro S350-A

Portcoast - 02/04/2020

Trung tâm BIMLab của Portcoast đã thực hiện thử nghiệm về độ chính xác...

Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khu...

Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

Portcoast - 20/03/2020

Vào ngày 20/03/2020, Portcoast và Công ty Kỹ thuật năng lượng Huadong ...