Portcoast đã tiến hành một số nghiên cứu với Leica RTC360 và Faro S350-A

02/04/2020

Trung tâm BIMLab của Portcoast đã thực hiện thử nghiệm về độ chính xác và chất lượng của pointcloud, cũng như năng suất và hiệu quả giữa Leica RTC360 và FARO Focus S350-A.

Portcoast đã tiến hành một số nghiên cứu với Leica RTC360 và Faro S350-A
Portcoast đã tiến hành một số nghiên cứu với Leica RTC360 và Faro S350-A
Portcoast đã tiến hành một số nghiên cứu với Leica RTC360 và Faro S350-A
Portcoast đã tiến hành một số nghiên cứu với Leica RTC360 và Faro S350-A

Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khu...

Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

Portcoast - 20/03/2020

Vào ngày 20/03/2020, Portcoast và Công ty Kỹ thuật năng lượng Huadong ...

Cuộc họp với HuaDong về dự án điện gió Trà Vinh

Portcoast - 19/03/2020

Ngày 19 tháng 03, Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo...