Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC

Portcoast - 09/05/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Hội thảo cuối tuần của Portcoast ngày 09/05/2020 bao gồm những chủ đề sau :

  1. Giải tích biến phân, phương pháp Rayleigh-Ritz, phương pháp trọng số dư, trình bày bởi Chuyên gia Trần Quang Hộ
  2. Tính toán sơ đồ đường ảnh hưởng cho dầm cầu trục, trình bày bởi nhóm của Portcoast RDC (Dương Trần Tuấn Vũ, Đặng Công Bằng, Huỳnh Kim Ngọc, Trương Trọng Khiêm)

Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC
Hội thảo cuối tuần của Portcoast với Chuyên gia Trần Quang Hộ và nhóm Portcoast RDC

Nghiên cứu bố trí cảng nhập LNG của Trung tâm điện lực Cà Ná trong cảng biển tổng hợp Cà Ná

UBND tỉnh Ninh Thuận - 08/05/2020

Họp và trình bày với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và c...

Đại hội cổ đông thường niên của Portcoast 2020

Portcoast, 29/04/2020

Vào ngày 29 Tháng Tư năm 2020, đại hội cổ đông thường niên của Portcoa...

Huấn luyện đào tạo sử dụng máy scan laser 3D (Leica-RTC360) cho các nhóm khảo sát địa chất

Portcoast - 08/04/2020

Nghiêm túc thực hiên chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ...