Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 24/08/2020

Mr. Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Portcoast, trình bày với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về đề án đầu tư xây dựng Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình.

Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình
Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình
Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/08/2020

Phương pháp phân tích ổn định mái dốc có xét đến sức kháng cọc (trình ...

Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An

Cảng Phước An - 15/08/2020

Đội khảo sát Portcoast tiến hành công tác khảo sát địa chất tại khu vự...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 08/08/2020

Hội thảo cuối tuần Portcoast vào ngày 08/08/2020...