Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 08/08/2020

Hội thảo cuối tuần Portcoast vào ngày 08/08/2020

  1. Tours du lịch ảo trên môi trường ảnh 360° (Trần Minh Khang, Nguyễn Thái Anh)
  2. Chuyển đổi mô hình địa chất từ phần mềm Geo 5 sang mô hình thông tin BIM trên Autodesk Revit. (Đinh thị Hương Giang, Trương Nguyễn Trọng Nhân)
  3. Hướng dẫn sử dụng kính thực tế pha trộn- Hololens 2. (Huỳnh Phú Hải, Trương Nguyễn Trọng Nhân)
  4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Infinity ( Võ Thị Loan, Nguyễn Hoàng Anh Thư)

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mọi người đang chú ý lắng nghe diễn giả trình bày.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Ms. Giang đang giới thiệu về chủ đề
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mr. Nhân đang trình chiếu mô hình BIM địa chất của dự án Cảng Hyosung Vina Chemicals.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Ms. Giang đang giới thiệu về quy trình xây dựng mô hình BIM địa chất.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mr. Khang đang trình bày về những nét đặc trưng của thiết bị RICOH Theta.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mr. Khang đang giới thiệu về cách sử dụng thiết bị RICOH Theta để tạo Panorama Tours.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mr. Tâm đang giới thiệu về cách sử dụng thiết bị RICOH Theta để tạo Panorama Tours.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Mr. Hải đang kết nối Hololens 2 với Laptop
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Ms. Loan đang giới thiệu kế hoạch đào tạo phần mềm Infinity.
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Ms. Thư đang trình bày về phần mềm Infinity.

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 01/08/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 01/08/2020...

Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Ninh Bình - 26/07/2020

Portcoast đã trình bày quy hoạch cảng trong cuộc họp tại Lâu đài Xuân ...

Họp với Công ty Hyosung Vina Chemicals

Công ty Hyosung Vina Chemicals - 22/07/2020

Tổng Giám đốc Portcoast, ông Phạm Anh Tuấn, đã có cuộc họp với ông Cho...