Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Ninh Bình - 26/07/2020

Portcoast đã trình bày quy hoạch cảng trong cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình
Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình
Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình
Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình
Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình
Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Trình bày trước thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

BRVT - 30/05/2020

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc của Portcoast, đã trình bày về sự phá...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast - 30/05/2020

Portcoast - 30/05/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast...

Họp với Posco về cảng Posco

Portcoast - 03/06/2020

Gặp gỡ và trình bày với Posco Việt Nam về Cảng Posco và công nghệ mới...