Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh - 15/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc cùng các kỹ sư của Portcoast tham dự cuộc họp và trình bày với Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh và các Sở liên quan về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng.

Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Tĩnh, chủ trì cuộc họp
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Portcoast, giới thiệu về quy hoạch chi tiết
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Ông Lê Văn Trung, Trung tâm Tư vấn Công trình Cảng - Đường thủy Portcoast, trình bày báo cáo Quy hoạch chi tiết
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Ông Nguyễn Thái Anh, Portcoast BIMLab giới thiệu mô hình 3D của Trung tâm hậu cần Vũng Áng
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Cuộc họp về báo cáo cuối cùng Quy hoạch Chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Portcoast, giải đáp và làm rõ cho các câu hỏi trong cuộc họp
Họp và trình bày với Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo cuối cùng Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hậu cần Vũng Áng
Trình bày mô hình 3D Trung tâm Hậu cần Vũng Áng

Báo cáo Quy hoạch Phân khu Chức năng Trung tâm Hậu cần Cái Mép Hạ

Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu - 14/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Portcoast, trình bày Báo cáo cuối cùn...

Họp với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận - 14/07/2020

Họp và trao đổi với Sở Giao thông Vận Tải Tỉnh Ninh Thuận về thủ tục p...

Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy

Portcoast - 12/07/2020

Chúc mừng sinh nhật thành viên gia đình thân yêu của chúng tôi có sinh...