Họp với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận - 14/07/2020

Họp và trao đổi với Sở Giao thông Vận Tải Tỉnh Ninh Thuận về thủ tục pháp lý cảng LNG Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cà Ná.

Họp với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Thuận
Ông Ngô Mạnh An - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Công trình Cảng - Đường thủy Portcoast tham dự cuộc họp
Họp với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Thuận
Họp với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Ninh Thuận

Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy

Portcoast - 12/07/2020

Chúc mừng sinh nhật thành viên gia đình thân yêu của chúng tôi có sinh...

Hội thảo cuối tuần

Portcoast - 11/07/2020

Cuộc họp tại công trường dự án với Nhóm tư vấn giám sát của Dự Án Tổ Hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam

Dự án Hóa dầu Long Sơn - 02/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc của Portcoast đang trao đổi với các ...