Hội thảo cuối tuần

Portcoast - 11/07/2020

1.Bạn sẽ học được gì từ "Scan-to-BIM" (Ms.Huong, Mr.Tan, Mr.Nam - PEC)

2.Cách giới thiệu sản phẩm dự án dể dàng (Mr.Thai Anh, Ms.Thanh Bach, Mr.Khang - BimLab)

3.Giới thiệu về phần mềm Pix4D, Pix4Dcatch (Ms.Thu, Ms.Hong, Ms.Loan - CRE)

 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần
 Hội thảo cuối tuần

Cuộc họp tại công trường dự án với Nhóm tư vấn giám sát của Dự Án Tổ Hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam

Dự án Hóa dầu Long Sơn - 02/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc của Portcoast đang trao đổi với các ...

Họp tại công trường dự án của Gói F – Cảng thuộc Dự Án Tổ Hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam

Cảng hóa dầu Long Sơn - 02/07/2020

Cuộc Họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần công tác Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng...

Chuyến đi thực địa tại Cảng Cái Mép Thị Vải

Cảng Cái Mép Thị Vải - 01/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc của Portcoast trình bày với Thứ trưở...