Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy

Portcoast - 12/07/2020

Chúc mừng sinh nhật thành viên gia đình thân yêu của chúng tôi có sinh nhật vào tháng Sáu và tháng Bảy. Mong hạnh phúc luôn bên bạn mọi lúc , không chỉ trong ngày hôm nay của bạn. Chúng tôi hy vọng tất cả những mong muốn và ước mơ của bạn trở thành sự thật!

Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy
Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy
Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy
Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy
Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy
Tiệc sinh nhật của Portcoast cho các thành viên có sinh nhật tháng Sáu và tháng Bảy

Hội thảo cuối tuần

Portcoast - 11/07/2020

Cuộc họp tại công trường dự án với Nhóm tư vấn giám sát của Dự Án Tổ Hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam

Dự án Hóa dầu Long Sơn - 02/07/2020

Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng Giám đốc của Portcoast đang trao đổi với các ...

Họp tại công trường dự án của Gói F – Cảng thuộc Dự Án Tổ Hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam

Cảng hóa dầu Long Sơn - 02/07/2020

Cuộc Họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần công tác Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng...