Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 18/07/2020

Giới thiệu phần mềm MIKE 21 MA - DYNAMIC MOORING ANALYSIS (Tính toán phân tích lực neo tàu động) do Tiến sĩ Tuấn Anh, Phạm Minh Quân, Ngô Quang Bảo Hoàng và Võ Thanh Tuyết Hồng (Trung tâm Kỹ thuật Sông Biển Portcoast) trình bày.

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Cuộc họp với HuaDong về dự án điện gió Trà Vinh

Portcoast - 19/03/2020

Ngày 19 tháng 03, Đội kỹ sư Portcoast CRE họp cùng với HuaDong về khảo...

Buổi ký kết hợp đồng với Powerchina Huadong Engineering

Portcoast - 20/03/2020

Vào ngày 20/03/2020, Portcoast và Công ty Kỹ thuật năng lượng Huadong ...

Portcoast họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 27/03/2020

Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc (Portcoast) đã đưa ra một số lời khu...