Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/08/2020

Phương pháp phân tích ổn định mái dốc có xét đến sức kháng cọc (trình bày bởi Chuyên gia Trần Quang Hộ).

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Core box of weathered rock
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Core box of weathered rock

Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An

Cảng Phước An - 15/08/2020

Đội khảo sát Portcoast tiến hành công tác khảo sát địa chất tại khu vự...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 08/08/2020

Hội thảo cuối tuần Portcoast vào ngày 08/08/2020...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 01/08/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 01/08/2020...