Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An

Cảng Phước An - 15/08/2020

Đội khảo sát Portcoast tiến hành công tác khảo sát địa chất tại khu vực dự án cảng Phước An.

Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Công tác huấn luyện an toàn lao động
Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Thí nghiệm Xuyên tĩnh (CPTu)
Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Thí nghiệm lấy mẫu nguyên dạng (UD)
Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Công tác khoan tại vị trí hố khoan Y-BH02
Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An
Hộp lõi của mẫu đá phong hóa

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 08/08/2020

Hội thảo cuối tuần Portcoast vào ngày 08/08/2020...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 01/08/2020

Hội thảo cuối tuần của Portcoast vào ngày 01/08/2020...

Cuộc họp tại Lâu đài Xuân Thiện, Ninh Bình

Ninh Bình - 26/07/2020

Portcoast đã trình bày quy hoạch cảng trong cuộc họp tại Lâu đài Xuân ...