Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast

Portcoast - 16/10/2020

Tổng giám đốc công ty TNHH hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast và thảo luận về việc áp dụng BIM, Scan to BIM, VR, AR, MR trong xây dựng, quản lý và vận hành.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thăm Portcoast

Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 16/10/2020

Portcoast cùng với Cục Hàng hải Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ...

Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam

Hà Nội - 14/10/2020

Hội nghị thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng Dự án Tổ hợp Hóa dầu M...

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An

Tỉnh Long An - 12/10/2020

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại Cảng Phước Đông - Tỉnh Long An: ...