Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 16/10/2020

Portcoast cùng với Cục Hàng hải Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát, kiểm tra địa điểm dự kiến ​​xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu.

Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu
Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu
Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu
Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu
Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu
Giám sát kiểm tra địa điểm đề xuất xây dựng Cảng tàu du lịch quốc tế Vũng Tàu

Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam

Hà Nội - 14/10/2020

Hội nghị thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng Dự án Tổ hợp Hóa dầu M...

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An

Tỉnh Long An - 12/10/2020

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại Cảng Phước Đông - Tỉnh Long An: ...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 10/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề sau: 1. Giới thiệu các tính n...