Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam

Hà Nội - 14/10/2020

Hội nghị thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại Bộ Công Thương.

Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam
Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam
Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam
Họp tại văn phòng Bộ Công Thương Viêt Nam

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An

Tỉnh Long An - 12/10/2020

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại Cảng Phước Đông - Tỉnh Long An: ...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 10/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề sau: 1. Giới thiệu các tính n...

Leica GS18 I đầu tiên ở Việt Nam tại Portcoast

Portcoast - 09/10/2020

Leica GS18 I đã đến Portcoast. Đây là thiết bị đầu tiên được nhập khẩu...