Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An

Tỉnh Long An - 12/10/2020

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại Cảng Phước Đông - Tỉnh Long An: Thực hiện quét Laser 3D.

Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông, tỉnh Long An:

  • Nhận bàn giao mốc.
  • Thực hiện quét 3D Laser.
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An
Ngày đầu tiên thực hiện khảo sát tại cảng Phước Đông - Long An

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 10/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề sau: 1. Giới thiệu các tính n...

Leica GS18 I đầu tiên ở Việt Nam tại Portcoast

Portcoast - 09/10/2020

Leica GS18 I đã đến Portcoast. Đây là thiết bị đầu tiên được nhập khẩu...

Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh - 07/10/2020

Họp với Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh về việc phát triển công tác hậ...