Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 10/10/2020

Buổi hội thảo hôm nay bao gồm các chủ đề sau: 1. Giới thiệu các tính năng mới khác biệt của phần mềm VisualLive, trình bày: Kỹ sư Phú Hải & Hoàng Minh (Portcoast's BIMLab) trình bày. (ngoặc) 2. Tự động thống kê tọa độ cọc bằng mô hình BIM, trình bày bởi: Kỹ sư Trọng Nhân (Portcoast's BIMLab).

Buổi hội thảo hôm nay nói về các chủ đề sau:

  • Giới thiệu những tính năng mới đặc biệt của phần mềm VisualLive, trình bày bởi Phú Hải, Hoàng Minh(Portcoast BIMLab)
  • Thống kê tọa độ cọc tự động bằng mô hình BIM, trình bày bởi Trọng Nhân(Portcoast BIMLab)
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Leica GS18 I đầu tiên ở Việt Nam tại Portcoast

Portcoast - 09/10/2020

Leica GS18 I đã đến Portcoast. Đây là thiết bị đầu tiên được nhập khẩu...

Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh - 07/10/2020

Họp với Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh về việc phát triển công tác hậ...

Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động

Pakistan - 07/10/2020

Lễ bàn giao khu vự CY6 đi vào hoạt động đã được tổ chức ngày hôm nay t...