Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh - 07/10/2020

Họp với Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh về việc phát triển công tác hậu cần của khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Khảo sát và lên kế hoạch để phát triển khu vực hậu cần của Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp với Ban Quản lý Khu vực Kinh tế Hà Tĩnh về công tác phát triển khu vực hậu cần của Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh
Họp về phát triển công tác hậu cần khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động

Pakistan - 07/10/2020

Lễ bàn giao khu vự CY6 đi vào hoạt động đã được tổ chức ngày hôm nay t...

Portcoast và PECC2 đã ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển

Ho Chi Minh City - 03/10/2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) và Cô...

Nhóm phát triển dự án của EVN thăm Portcoast

Portcoast - 02/10/2020

Nhóm phát triển dự án của EVN thăm Portcoast và được giới thiệu công n...