Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động

Pakistan - 07/10/2020

Lễ bàn giao khu vự CY6 đi vào hoạt động đã được tổ chức ngày hôm nay thì công trường của dự án SAPT2

Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động
Lễ bàn giao khu vực CY6 đi vào hoạt động

Portcoast và PECC2 đã ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển

Ho Chi Minh City - 03/10/2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) và Cô...

Nhóm phát triển dự án của EVN thăm Portcoast

Portcoast - 02/10/2020

Nhóm phát triển dự án của EVN thăm Portcoast và được giới thiệu công n...

Trình bày Phương án Bảo đảm An toàn Hàng hải để tiếp nhận tàu container của Cảng Quốc tế Cái Mép CMIT

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 02/10/2020

Portcoast trình bày với Cục Hàng hải Vũng Tàu và các cơ quan chức năng...