Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm

Portcoast - 23/05/2020

Chúc mừng sinh nhật tới các thành viên của gia đình Portcoast có ngày sinh trong tháng Tư và tháng Năm. Cầu mong các bạn luôn hạnh phúc và xinh đẹp.

Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm
Tiệc sinh nhật của Portcoast năm 2020 cho các thành viên có sinh nhật tháng Tư và Năm

Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng

Portcoast - 21/05/2020

Microsoft HoloLens 2, một thiết bị thực tế hỗn hợp kết hợp thiết bị k...

Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

UBND và Sở GTVT tỉnh BRVT, 15/05/2020

Trình bày quy hoạch Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại Ủy ban nhân dân...

Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Portcoast - 12/05/2020

Portcoast đã có cuộc họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn...