Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng

Portcoast - 21/05/2020

Microsoft HoloLens 2, một thiết bị thực tế hỗn hợp kết hợp thiết bị kỹ thuật AR & VR, vừa được nhập vào PortCoast. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Microsoft HoloLens 2 đã được áp dụng trong ngành xây dựng để mô tả chính xác sự tương tác hỗn hợp giữa môi trường kỹ thuật số và vật lý.

Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng
Kính Microsoft Hololens 2 trong ngành công nghiệp xây dựng

Trình bày về quy hoạch dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ

UBND và Sở GTVT tỉnh BRVT, 15/05/2020

Trình bày quy hoạch Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ tại Ủy ban nhân dân...

Họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn cứ dịch vụ Dầu khí tại Hòn Chông

Portcoast - 12/05/2020

Portcoast đã có cuộc họp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc về Căn...