Portcoast làm việc với STC Việt Nam

Portcoast - 25/01/2021

Portcoast đã có buổi gặp gỡ với STC Việt Nam giới thiệu ứng dụng quét 3D laser vào việc xây dựng cảnh quan trong mô phỏng chạy tàu.

Portcoast làm việc với STC Việt Nam
Portcoast làm việc với STC Việt Nam
Portcoast làm việc với STC Việt Nam
Portcoast làm việc với STC Việt Nam
Portcoast làm việc với STC Việt Nam

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 23/01/2021

Vào ngày 23/01/2021, Buổi hội thảo cuối tuần của Portcoast bao gồm nhi...

Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam

Portcoast - 21/01/2021

Portcoast vinh dự chào đón Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam -...

Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour

Portcoast - 20/01/2021

Portcoast chào đón đội ngũ cảng Interflour đến Tòa nhà 328. Nhân dịp n...