Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour

Portcoast - 20/01/2021

Portcoast chào đón đội ngũ cảng Interflour đến Tòa nhà 328. Nhân dịp này, Portcoast đã giới thiệu về các thiết bị công nghệ cao cũng như các ứng dụng thực tế của chúng.

Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour
Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour
Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour
Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour
Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour
Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour

Portcoast đã trình bày về các giải pháp tăng cường khả năng của cảng

Portcoast - 20/01/2021

Tổng Giám đốc Portcoast - Ông Phạm Anh Tuấn đã tiến hành trình bày các...

Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ

Portcoast - 13/01/2021

Portcoast đã trình bày về Quy hoạch chi tiết dự án ICD Phú Mỹ....