Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ

Portcoast - 13/01/2021

Portcoast đã trình bày về Quy hoạch chi tiết của ICD Phú Mỹ

Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ
Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ
Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ
Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ
Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ
Họp về Quy hoạch chi tiết ICD Phú Mỹ

Họp về Quy hoạch chi tiết Cảng tổng hợp Vạn Ninh

Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - 11/01/2021

Lồng ghép và trình bày tại Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở...

Công tác laser scan tại cảng Posco

Cảng Posco - 04/01/2021

Ngày làm việc đầu tiên của năm 2021 tại công trường cảng Posco....

Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank

Portcoast - 31/12/2020

Vừa qua, Portcoast đã tham gia trình bày kết quả quét laser 3D tại văn...