Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank

Portcoast - 31/12/2020

Vừa qua, Portcoast đã tham gia trình bày kết quả quét laser 3D tại văn phòng tòa nhà Vietcombank. Tương tự, kết quả quét laser 3D và Photogrammetry phục vụ công tác kiểm tra tòa tháp Vietcombank cũng được Portcoast trình bày cho chủ đầu tư. Ngoài ra, Portcoast còn giới thiệu thêm một số các dự án Scan-to-BIM đang được thực hiện.

Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank
Portcoast trình bày kết quả quét laser 3D tại tòa nhà Vietcombank

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) đến thăm tòa nhà Portcoast

Portcoast - 30/12/2020

Chào mừng ông Li Taotao (Giám đốc dự án) từ Công ty Xây dựng Truyền th...

Tham gia họp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 29/12/2020

Portcoast đã tham gia báo cáo và bàn luận cùng Sở Tài nguyên và Môi tr...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 26/12/2020

Hội thảo ngày 26/12/2020 của Portcoast bao gồm các chủ đề sau: Giới th...