Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 23/01/2021

Vào ngày 23/01/2021, Buổi hội thảo cuối tuần của Portcoast bao gồm nhiều chủ đề.

Vào ngày 23/01/2021, Hội thảo của Portcoast bao gồm các chủ đề sau:

  1. Thiết kế địa chấn cho cảng và công trình ven biển (Phần I). Người thuyết trình: Kỹ sư Nguyễn Đình Dâng Kỹ sư Trương Nguyễn Trọng Nhân
  2. BIM đầy đủ cho Nhà cao tầng. Người thuyết trình: Kỹ sư Đoàn Viếết Nhân, Cô Phùng Thị Mỹ Dung
  3. Giới thiệu phần mềm ReCap-pro. Người thuyết trình: Kỹ sư Nguyễn Đình Dâng
  4. Thiết kế phân tầng - So sánh giữa các tiêu chuẩn (OCDI 2009 và OCDI 2020). Người thuyết trình: Kỹ sư Nguyễn Phương Nam
  5. Hướng dẫn thiết kế kênh tiếp cận - So sánh giữa các tiêu chuẩn (PIANC 121 (2014) và OCDI 2020). Người thuyết trình: Kỹ sư Võ Thanh Tuyết Hồng, Kỹ sư Tô Văn Phong
  6. Các mục tiêu của một cảng xanh Người thuyết trình: Kỹ sư Phùng Quế Hương
  7. Giới thiệu phần mềm ArcGIS, Leica Infinity, ContextCapture. Người thuyết trình: Nhóm BIM lab-CRE.

Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast
Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam

Portcoast - 21/01/2021

Portcoast vinh dự chào đón Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam -...

Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour

Portcoast - 20/01/2021

Portcoast chào đón đội ngũ cảng Interflour đến Tòa nhà 328. Nhân dịp n...

Portcoast đã trình bày về các giải pháp tăng cường khả năng của cảng

Portcoast - 20/01/2021

Tổng Giám đốc Portcoast - Ông Phạm Anh Tuấn đã tiến hành trình bày các...