Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam

Portcoast - 21/01/2021

Portcoast vinh dự chào đón Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam - Trungnam Group đến văn phòng làm việc. Tại đây, Chủ tịch Portcoast đã giới thiệu các công nghệ mới nhất bao gồm BIM, Scan to BIM, VR, AR, MR, v.v. v cũng như trình bày về ứng dụng thực tế của chúng.

Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam
Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam
Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam
Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam
Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam
Portcoast chào đón Tập đoàn Trung Nam

Portcoast chào đón đội ngũ Cảng Interflour

Portcoast - 20/01/2021

Portcoast chào đón đội ngũ cảng Interflour đến Tòa nhà 328. Nhân dịp n...

Portcoast đã trình bày về các giải pháp tăng cường khả năng của cảng

Portcoast - 20/01/2021

Tổng Giám đốc Portcoast - Ông Phạm Anh Tuấn đã tiến hành trình bày các...