Portcoast có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận - 16/07/2022

Portcoast đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận tại Trung tâm Logistics Cà Ná và thăm Cảng Cà Ná.

Portcoast có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận
Portcoast có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận
Portcoast có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận
Portcoast có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor

Portcoast - 14/07/2022

Vào ngày 14/07/2022, Portcoast chào đón ông Jimmy Tan đến từ JTRS Regi...

Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast

Portcoast - 09/07/2022

Chú chó robot Unitree Go 1 mới vừa đến với Portcoast. Hãy xem con chó ...

Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE

Portcoast - 06/07/2022

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Portcoast có cuộc họp hàng tuần để báo c...