Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast

Portcoast - 09/07/2022

Chú chó robot Unitree Go 1 mới vừa đến với Portcoast. Hãy xem con chó này được sử dụng như thế nào trong hệ sinh thái thiết bị tại Portcoast.

Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast
Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast
Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast
Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast

Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE

Portcoast - 06/07/2022

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Portcoast có cuộc họp hàng tuần để báo c...

Portcoast làm việc với lãnh đạo địa phương về dự án “Cảng container nội địa Cà Ná”

Ninh Thuan - 05/07/2022

Portcoast và Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận làm việc với lãnh đạo đ...

Portcoast, Cảng Sài Gòn và VIMC báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về dự án cảng mới của TP.HCM

Hà Nội - 05/07/2022

Portcoast, Cảng Sài Gòn và VIMC đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTV...