Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE

Portcoast - 06/07/2022

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Portcoast có cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE về dự án mở rộng Cảng. Bên cạnh đó, Portcoast đã trình bày các công nghệ chuyển đổi số đang được áp dụng trong ngành xây dựng tại Portcoast.

Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE
Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE

Portcoast làm việc với lãnh đạo địa phương về dự án “Cảng container nội địa Cà Ná”

Ninh Thuan - 05/07/2022

Portcoast và Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận làm việc với lãnh đạo đ...

Portcoast, Cảng Sài Gòn và VIMC báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về dự án cảng mới của TP.HCM

Hà Nội - 05/07/2022

Portcoast, Cảng Sài Gòn và VIMC đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTV...

Portcoast chào mừng Trường Đại học Y Dược Tp.HCM và Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Portcoast - 02/07/2022

Ngày 02/07/2022, Portcoast hân hạnh được đón tiếp GS.TS Trần Diệp Tuấn...