Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor

Portcoast - 14/07/2022

Vào ngày 14/07/2022, Portcoast chào đón ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor. Bên cạnh đó, Portcoast trình bày cách các công nghệ được áp dụng trong nhiều dự án của Portcoast.

Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor
Portcoast chào mừng Ông Jimmy Tan đến từ JTRS Register Surveyor

Chú chó robot Unitree Go 1 đã có mặt tại Portcoast

Portcoast - 09/07/2022

Chú chó robot Unitree Go 1 mới vừa đến với Portcoast. Hãy xem con chó ...

Cuộc họp hàng tuần để báo cáo tiến độ và các vấn đề kỹ thuật cho Cảng Bà Rịa Serece và BUNGE

Portcoast - 06/07/2022

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Portcoast có cuộc họp hàng tuần để báo c...

Portcoast làm việc với lãnh đạo địa phương về dự án “Cảng container nội địa Cà Ná”

Ninh Thuan - 05/07/2022

Portcoast và Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận làm việc với lãnh đạo đ...