Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020

Cảng Posco - 27/08/2020

Portcoast thực hiện giám sát công tác nạo vét định kỳ khu vực Cảng Posco Quý 2 năm 2020.

Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020
Nạo vét định kỳ của Cảng Posco năm 2020

Trình bày về dự án Cảng hành khách Quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 24/08/2020

Mr. Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám Đốc Portcoast, trình bày với Ủy Ban Nhân ...

Hội thảo cuối tuần của Portcoast

Portcoast - 24/08/2020

Phương pháp phân tích ổn định mái dốc có xét đến sức kháng cọc (trình ...

Công tác khảo sát địa chất cảng Phước An

Cảng Phước An - 15/08/2020

Đội khảo sát Portcoast tiến hành công tác khảo sát địa chất tại khu vự...